A A A

Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

W związku z rozpoczynającą się nową unijną perspektywą na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” rozpoczyna prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) obszaru.

Pragniemy, aby ten dokument powstał przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. W związku z tym prezentujemy Państwu proces przygotowania LSR, który przedstawia metody, jakich chcemy użyć, aby zaangażować lokalną społeczność w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania poszczególnych metod będą się pojawiały na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na profilu Facebook, więc zachęcamy do ich obserwowania i polubienia.

Stoi przed nami zadanie niełatwe, ale dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu uda nam się osiągnąć zamierzone efekty.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem przygotowania LSR
Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.