A A A

Archiwum ogłoszeń o naborach



Ogłoszenie nr 25/2022 – rozwój infrastruktury kulturalnej


Ogłoszenie nr 24/2022 – rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej


Ogłoszenie nr 23/2022 – rozwój działalności gospodarczej

Ogłoszenie nr 22/2022


Ogłoszenie nr 21/2021


Ogłoszenie nr 20/2021


Ogłoszenie nr 19/2021


Ogłoszenie nr 18/2020


Ogłoszenie nr 17/2020


Ogłoszenie nr 16/2020


Ogłoszenie nr 15/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (projekty o wartości pow. 50 000 zł)


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (projekty o wartości pow. 50 000 zł)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G – Promocja obszaru objętego LSR (grant)


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (grant)


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (grant)


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019 - podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018/G - promocja obszaru objętego LSR


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018/G - rozwój infrastruktury kulturalnej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018/G - rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018/G - wzmocnienie kapitału społecznego


Ogłoszenie nr 10/2018


Ogłoszenie nr 9/2018


Ogłoszenie nr 8/2017


Ogłoszenie nr 7/2017


Ogłoszenie nr 6/2017


Ogłoszenie nr 4/2017/G


Ogłoszenie nr 3/2017/G


Ogłoszenie nr 2/2017/G


Ogłoszenie nr 1/2017/G


Ogłoszenie nr 5/2017


Ogłoszenie nr 4/2017


Ogłoszenie nr 1/2016





Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"




przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Strona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego




Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.